Voor docenten

Het project ‘Ken je stad’ is gestart in het schooljaar 2017-2018 als initiatief van LGOG Maastricht. Het is gebaseerd op het project ‘La scuola adotta un monumento’, dat werd ontwikkeld in Napels in 1992. In de decennia daarna werd het met veel succes en Europese steun uitgerold over diverse steden in Europa.

De kernaspecten van het project zijn:

  • Leerlingen bekend maken met de geschiedenis, archeologie en het culturele erfgoed van hun eigen leefomgeving
  • Leerlingen actief aan de slag laten gaan met die geschiedenis
  • Een gevoel van eigenaarschap en verantwoordelijkheid bij leerlingen creëren over een monument, een historische collectie, een museale collectie, enz.

Vanuit LGOG Maastricht zijn wij hier mee aan de slag gegaan in samenwerking met de Universiteit Maastricht, het United World College Maastricht en het Porta Mosana College. De uitwerking van het project tot concrete lesprogramma’s is gebeurd in co-creatie tussen het LGOG-projectteam en de betrokken docenten, zodat het project optimaal aansluit bij de mogelijkheden en wensen van de school.

Bijvoorbeeld op het gebied van aansluiting bij het curriculum en beschikbare tijd. Waar mogelijk is ook gekeken naar de mogelijkheid om projecten vakoverstijgend te laten zijn, en dus niet alleen vanuit het vak geschiedenis in te steken.

Doe mee!!

In het schooljaar 2018-2019 willen we het project graag uitbouwen in samenwerking met meerdere scholen samenwerken, zowel basis- als voortgezet onderwijs. Ook zijn er plannen om vanuit ‘Ken je stad’ een doorlopende leerlijn te ontwikkelen op het gebied van erfgoededucatie en omgevingsonderwijs.

Wilt u meer weten over het project? Of heeft u al concrete interesse om mee te doen?

Neem dan contact met ons op via: info@kenjestad.nl of 06-25036123.

For us trips and contacts with outside & ‘real world’ agencies is a vital part of our teaching. Working with LGOG has supported this goal in a number of ways.  The type of art that we have looked at in the Bonnefantenmuseum has been brought alive by the visit but also by the explanation of how this type of work is an important source material for a historian. This has had INTERDISCIPLINARY impact on the students who have taken the idea with them to their history lessons as well as drawn in discussion about their service learning activities as they start to decide on the “moral story” that will be part of their own still life artwork.

Antoinette Blain, Art teacher (UWCM)